SYSTRANet Close

SYSTRANet és el millor servei de traducció en línia disponible de forma gratuïta al web. Portat a vostè per SYSTRAN, el proveïdor líder de programari de traducció, SYSTRANet li permet accedir a informació sobre l'idioma estranger en el seu idioma nadiu en temps real.

  • Traduir textos breus amb un màxim de 1.000 paraules.
  • Traduir webs.
  • Cerca de traduccions de paraules i expressions en els diccionaris especialitzats Larousse i SYSTRAN.
  • Revi en el seu idioma nadiu RSS originats en llengua estrangera.
  • Traduir documents de Microsoft Office.

Creï un compte gratuït SYSTRAN ara per accedir a totes les funcionalitats o comenci a utilitzar SYSTRANet ara!

Espanyol - Francès
Larousse
1.achicarverb trans
[tamaño]rétrécir
[agua (de barco)]écoper
[agua (de terreno)]drainer
(fig)[acobardar]intimider
2.achicarseverb pron
[acobardarse]se laisser intimider
achicarse ante alguien : s'aplatir devant qqn
© Larousse, 2007
SYSTRAN Diccionari
1.achicarverb
vidanger
diminuer
intimider
reprendre
rétrécir
écoper
© SYSTRAN, 2010