SYSTRANet Close

SYSTRANet és el millor servei de traducció en línia disponible de forma gratuïta al web. Portat a vostè per SYSTRAN, el proveïdor líder de programari de traducció, SYSTRANet li permet accedir a informació sobre l'idioma estranger en el seu idioma nadiu en temps real.

 • Traduir textos breus amb un màxim de 1.000 paraules.
 • Traduir webs.
 • Cerca de traduccions de paraules i expressions en els diccionaris especialitzats Larousse i SYSTRAN.
 • Revi en el seu idioma nadiu RSS originats en llengua estrangera.
 • Traduir documents de Microsoft Office.

Creï un compte gratuït SYSTRAN ara per accedir a totes les funcionalitats o comenci a utilitzar SYSTRANet ara!

How to create a free SYSTRAN account

Click on the "Sign In" link at the top of the page to create your free SYSTRAN account.

Sign In is easy!

Choose a Username, complete the form and enter a valid email address.

Accept the terms of the service.

You will receive an email with an activation link.

Click on this link to activate your account.

Congratulations! Your SYSTRAN account has been activated and you now have a free subscription to SYSTRANet!

Start using SYSTRANet advanced features as soon as your account is activated.

 • Display additional alternative meanings
 • Access translation meanings in the SYSTRAN and Larousse dictionaries
 • Translate text of up to 3,000 words
 • Translations delivered to your inbox
 • Translate files while preserving the original file layout
 • Translate and understand RSS directly from your favorite reader
 • Create a personal dictionary to include your terminology and improve translation quality