SYSTRANet Close

SYSTRANet és el millor servei de traducció en línia disponible de forma gratuïta al web. Portat a vostè per SYSTRAN, el proveïdor líder de programari de traducció, SYSTRANet li permet accedir a informació sobre l'idioma estranger en el seu idioma nadiu en temps real.

  • Traduir textos breus amb un màxim de 1.000 paraules.
  • Traduir webs.
  • Cerca de traduccions de paraules i expressions en els diccionaris especialitzats Larousse i SYSTRAN.
  • Revi en el seu idioma nadiu RSS originats en llengua estrangera.
  • Traduir documents de Microsoft Office.

Creï un compte gratuït SYSTRAN ara per accedir a totes les funcionalitats o comenci a utilitzar SYSTRANet ara!

Dans quelles langues traduire avec SYSTRANet ?

SYSTRANet traduit depuis et vers plus de 13 langues.

Voici les directions de traductions correspondantes aux choix des différentes paires de langue disponibles :

TraductionLangue SourceLangue Cible
Traduction français anglaisFrançaisAnglais
Traduction anglais-françaisAnglaisFrançais
Traduction anglais-allemandAnglaisAllemand
Traduction allemand-anglaisAllemandAnglais
Traduction anglais-arabeAnglaisArabe
Traduction arabe-anglaisArabeAnglais
Traduction anglais-chinoisAnglaisChinois
Traduction chinois-anglaisChinoisAnglais
Traduction anglais-coréenAnglaisCoréen
Traduction coréen-anglaisCoréenAnglais
Traduction anglais-espagnolAnglaisEspagnol
Traduction espagnol-anglaisEspagnolAnglais
Traduction anglais-grecAnglaisGrec
Traduction grec-anglaisGrecAnglais
Traduction anglais-italienAnglaisItalien
Traduction italien-anglaisItalienAnglais
Traduction anglais-japonaisAnglaisJaponais
Traduction japonais-anglaisJaponaisAnglais
Traduction anglais-néerlandaisAnglaisNéerlandais
Traduction néerlandais-anglaisNéerlandaisAnglais
Traduction anglais-polonaisAnglaisPolonais
Traduction polonais-anglaisPolonaisAnglais
Traduction anglais-portugaisAnglaisPortugais
Traduction portugais-anglaisPortugaisAnglais
Traduction anglais-russeAnglaisRusse
Traduction russe-anglaisRusseAnglais
Traduction anglais-suédoisAnglaisSuédois
Traduction suédois-anglaisSuédoisAnglais
Traduction français-allemandFrançaisAllemand
Traduction allemand-françaisAllemandFrançais
Traduction français-espagnolFrançaisEspagnol
Traduction espagnol-françaisEspagnolFrançais
Traduction français-grecFrançaisGrec
Traduction grec-françaisGrecFrançais
Traduction français-italienFrançaisItalien
Traduction italien-françaisItalienFrançais
Traduction français-néerlandaisFrançaisNéerlandais
Traduction néerlandais-françaisNéerlandaisFrançais
Traduction français-portugaisFrançaisPortugais
Traduction portugais-françaisPortugaisFrançais
Traduction italien-allemandItalienAllemand
Traduction allemand-italienAllemandItalien
Traduction italien-portugaisItalienPortugais
Traduction portugais-italienPortugaisItalien
Traduction portugais-allemandPortugaisAllemand
Traduction allemand-portugaisAllemandPortugais
Traduction espagnol-allemandEspagnolAllemand
Traduction allemand-espagnolAllemandEspagnol
Traduction espagnol-italienEspagnolItalien
Traduction italien-espagnolItalienEspagnol
Traduction espagnol-portugaisEspagnolPortugais
Traduction portugais-espagnolPortugaisEspagnol

SYSTRAN développe et commercialise des logiciels de traduction adaptés à vos besoins

  • Particulier, vous recherchez un logiciel de traduction pour traduire des documents Microsoft Office ? Cliquez ici.
  • Professionnel, vous recherchez une solution performante pour l'entreprise ? Cliquez ici.
  • Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ? Contactez-nous et nous vous conseillons pour vous apporter la solution adaptée à vos besoins.