SYSTRANet Close

SYSTRANet és el millor servei de traducció en línia disponible de forma gratuïta al web. Portat a vostè per SYSTRAN, el proveïdor líder de programari de traducció, SYSTRANet li permet accedir a informació sobre l'idioma estranger en el seu idioma nadiu en temps real.

 • Traduir textos breus amb un màxim de 1.000 paraules.
 • Traduir webs.
 • Cerca de traduccions de paraules i expressions en els diccionaris especialitzats Larousse i SYSTRAN.
 • Revi en el seu idioma nadiu RSS originats en llengua estrangera.
 • Traduir documents de Microsoft Office.

Creï un compte gratuït SYSTRAN ara per accedir a totes les funcionalitats o comenci a utilitzar SYSTRANet ara!

What is SYSTRANet?

SYSTRANet is the best online translation service available for free on the Web.

Brought to you by SYSTRAN, the leading supplier of language translation software, SYSTRANet lets you understand foreign language information in your native language in real-time.

Translate from and into more than 13 languages and more than 40 language combinations (more information).

You can also:

 • Translate short texts with up to 1,000 words. Click here.
 • Translate Web pages and translate websites. Click here.
 • Search for the translations of words and expressions in the Larousse and SYSTRAN specialized dictionaries. Click here.
 • Receive foreign language RSS feeds in your native language. Click here.
 • Translate Microsoft Office documents. Click here.
 • And much more...

Create your free SYSTRAN account to access all features (click here) or start using SYSTRANet now! (back to main page).

Translate Online with your Desktop 7 Product

Receive a free one-year subscription to the new SYSTRANet online translation service when you register a SYSTRAN Desktop 7 Product (Home, Office, Business, or Premium) and translate online directly from your Desktop 7 applications with next-generation translation technology. These applications include SYSTRAN Interactive Translator, SYSTRAN Toolbars and SYSTRAN Translation Project Manager.

SYSTRANet online translation service includes different service levels. Your service level is linked to the Desktop 7 product you purchased. We plan to introduce new exciting features for all service levels in the coming months.

Whether for home or business use, SYSTRAN has the right translation product for you!

 • Need to translate Microsoft Office documents? Click here.
 • Need a professional translation product for your company? Click here.
 • Didn't find what you need? Contact us and we'll help you find the best solution to meet your translation needs.