SYSTRANet Close

SYSTRANet er den beste nettbaserte oversettelsestjenesten som er tilgjengelig gratis på Internett. SYSTRANet leveres av SYSTRAN, den ledende leverandøren av programvare for språkoversettelse, og gir deg tilgang til fremmedspråklig informasjon på ditt eget språk direkte.

  • Oversett korte tekster på opptil 1000 ord.
  • Oversett nettsider og nettsteder.
  • Søk etter oversettelser av ord og uttrykk i de spesialiserte Larousse- og SYSTRAN-ordbøkene.
  • Motta fremmedspråklige RSS-feeder på ditt eget språk.
  • Oversett Microsoft Office-dokumenter.

Opprett en gratis SYSTRAN-konto nå for å få tilgang til alle funksjonene, eller begynn å bruke SYSTRANet nå.

Dictionary

SYSTRANet is the best online translation service available for free on the Web. It lets you quickly search for the correct translation for a given word or expression in the SYSTRAN and Larousse dictionaries.

SYSTRANet dictionary is easy to use. To use the dictionary:

  • Click on the "Dictionary" Tab.
  • Type or paste a word or expression in the text field.
  • Choose the language pair by using dropdown menus: select the source (language you translate from) and target (language you translate into) languages.
  • Click the Search button. The translation appears below the word you typed. Several meanings or alternatives are displayed for your review.
  • Create a SYSTRAN account and access advanced options for Dictionary (more alternative meanings).

Translate Online with your Desktop 7 Product

Receive a free one-year subscription to the new SYSTRANet online translation service when you register a SYSTRAN Desktop 7 Product (Home, Office, Business, or Premium) and translate online directly from your Desktop 7 applications with next-generation translation technology. These applications include SYSTRAN Interactive Translator, SYSTRAN Toolbars and SYSTRAN Translation Project Manager.

SYSTRANet online translation service includes different service levels. Your service level is linked to the Desktop 7 product you purchased. We plan to introduce new exciting features for all service levels in the coming months.