SYSTRANet Close

SYSTRANet er den beste nettbaserte oversettelsestjenesten som er tilgjengelig gratis på Internett. SYSTRANet leveres av SYSTRAN, den ledende leverandøren av programvare for språkoversettelse, og gir deg tilgang til fremmedspråklig informasjon på ditt eget språk direkte.

 • Oversett korte tekster på opptil 1000 ord.
 • Oversett nettsider og nettsteder.
 • Søk etter oversettelser av ord og uttrykk i de spesialiserte Larousse- og SYSTRAN-ordbøkene.
 • Motta fremmedspråklige RSS-feeder på ditt eget språk.
 • Oversett Microsoft Office-dokumenter.

Opprett en gratis SYSTRAN-konto nå for å få tilgang til alle funksjonene, eller begynn å bruke SYSTRANet nå.

How to create a free SYSTRAN account

Click on the "Sign In" link at the top of the page to create your free SYSTRAN account.

Sign In is easy!

Choose a Username, complete the form and enter a valid email address.

Accept the terms of the service.

You will receive an email with an activation link.

Click on this link to activate your account.

Congratulations! Your SYSTRAN account has been activated and you now have a free subscription to SYSTRANet!

Start using SYSTRANet advanced features as soon as your account is activated.

 • Display additional alternative meanings
 • Access translation meanings in the SYSTRAN and Larousse dictionaries
 • Translate text of up to 3,000 words
 • Translations delivered to your inbox
 • Translate files while preserving the original file layout
 • Translate and understand RSS directly from your favorite reader
 • Create a personal dictionary to include your terminology and improve translation quality