SYSTRANet Close

SYSTRANet to najlepszy internetowy serwis tłumaczący dostępny bezpłatnie na WWW. System SYSTRANet, oferowany przez wiodącego dostawcę oprogramowania do tłumaczenia, firmę SYSTRAN, pozwala wyświetlić w czasie rzeczywistym obcojęzyczne informacje w języku ojczystym użytkownika.

 • Tłumacz krótkie teksty o długości do tysiąca słów.
 • Tłumacz strony WWW i witryny.
 • Wyszukuj tłumaczenia słów i wyrażeń w słowniku Larousse oraz specjalistycznych słownikach SYSTRAN.
 • Otrzymuj wiadomości z obcojęzycznych kanałów RSS w swoim rodzimym języku.
 • Tłumacz dokumenty Microsoft Office.

Utwórz teraz bezpłatne konto SYSTRAN, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji lub od razu zacznij korzystać z systemu SYSTRANet!

How to create a free SYSTRAN account

Click on the "Sign In" link at the top of the page to create your free SYSTRAN account.

Sign In is easy!

Choose a Username, complete the form and enter a valid email address.

Accept the terms of the service.

You will receive an email with an activation link.

Click on this link to activate your account.

Congratulations! Your SYSTRAN account has been activated and you now have a free subscription to SYSTRANet!

Start using SYSTRANet advanced features as soon as your account is activated.

 • Display additional alternative meanings
 • Access translation meanings in the SYSTRAN and Larousse dictionaries
 • Translate text of up to 3,000 words
 • Translations delivered to your inbox
 • Translate files while preserving the original file layout
 • Translate and understand RSS directly from your favorite reader
 • Create a personal dictionary to include your terminology and improve translation quality