SYSTRANet Close

SYSTRANet to najlepszy internetowy serwis tłumaczący dostępny bezpłatnie na WWW. System SYSTRANet, oferowany przez wiodącego dostawcę oprogramowania do tłumaczenia, firmę SYSTRAN, pozwala wyświetlić w czasie rzeczywistym obcojęzyczne informacje w języku ojczystym użytkownika.

  • Tłumacz krótkie teksty o długości do tysiąca słów.
  • Tłumacz strony WWW i witryny.
  • Wyszukuj tłumaczenia słów i wyrażeń w słowniku Larousse oraz specjalistycznych słownikach SYSTRAN.
  • Otrzymuj wiadomości z obcojęzycznych kanałów RSS w swoim rodzimym języku.
  • Tłumacz dokumenty Microsoft Office.

Utwórz teraz bezpłatne konto SYSTRAN, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji lub od razu zacznij korzystać z systemu SYSTRANet!

Dans quelles langues traduire avec SYSTRANet ?

SYSTRANet traduit depuis et vers plus de 13 langues.

Voici les directions de traductions correspondantes aux choix des différentes paires de langue disponibles :

TraductionLangue SourceLangue Cible
Traduction français anglaisFrançaisAnglais
Traduction anglais-françaisAnglaisFrançais
Traduction anglais-allemandAnglaisAllemand
Traduction allemand-anglaisAllemandAnglais
Traduction anglais-arabeAnglaisArabe
Traduction arabe-anglaisArabeAnglais
Traduction anglais-chinoisAnglaisChinois
Traduction chinois-anglaisChinoisAnglais
Traduction anglais-coréenAnglaisCoréen
Traduction coréen-anglaisCoréenAnglais
Traduction anglais-espagnolAnglaisEspagnol
Traduction espagnol-anglaisEspagnolAnglais
Traduction anglais-grecAnglaisGrec
Traduction grec-anglaisGrecAnglais
Traduction anglais-italienAnglaisItalien
Traduction italien-anglaisItalienAnglais
Traduction anglais-japonaisAnglaisJaponais
Traduction japonais-anglaisJaponaisAnglais
Traduction anglais-néerlandaisAnglaisNéerlandais
Traduction néerlandais-anglaisNéerlandaisAnglais
Traduction anglais-polonaisAnglaisPolonais
Traduction polonais-anglaisPolonaisAnglais
Traduction anglais-portugaisAnglaisPortugais
Traduction portugais-anglaisPortugaisAnglais
Traduction anglais-russeAnglaisRusse
Traduction russe-anglaisRusseAnglais
Traduction anglais-suédoisAnglaisSuédois
Traduction suédois-anglaisSuédoisAnglais
Traduction français-allemandFrançaisAllemand
Traduction allemand-françaisAllemandFrançais
Traduction français-espagnolFrançaisEspagnol
Traduction espagnol-françaisEspagnolFrançais
Traduction français-grecFrançaisGrec
Traduction grec-françaisGrecFrançais
Traduction français-italienFrançaisItalien
Traduction italien-françaisItalienFrançais
Traduction français-néerlandaisFrançaisNéerlandais
Traduction néerlandais-françaisNéerlandaisFrançais
Traduction français-portugaisFrançaisPortugais
Traduction portugais-françaisPortugaisFrançais
Traduction italien-allemandItalienAllemand
Traduction allemand-italienAllemandItalien
Traduction italien-portugaisItalienPortugais
Traduction portugais-italienPortugaisItalien
Traduction portugais-allemandPortugaisAllemand
Traduction allemand-portugaisAllemandPortugais
Traduction espagnol-allemandEspagnolAllemand
Traduction allemand-espagnolAllemandEspagnol
Traduction espagnol-italienEspagnolItalien
Traduction italien-espagnolItalienEspagnol
Traduction espagnol-portugaisEspagnolPortugais
Traduction portugais-espagnolPortugaisEspagnol

SYSTRAN développe et commercialise des logiciels de traduction adaptés à vos besoins

  • Particulier, vous recherchez un logiciel de traduction pour traduire des documents Microsoft Office ? Cliquez ici.
  • Professionnel, vous recherchez une solution performante pour l'entreprise ? Cliquez ici.
  • Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ? Contactez-nous et nous vous conseillons pour vous apporter la solution adaptée à vos besoins.