SYSTRANet Close

SYSTRAN är den bästa och kostnadsfria onlineöversättningstjänsten på webben. Med SYSTRANet från SYSTRAN, ledande leverantör av översättningsprogramvara, får du information på ett utländskt språk översatt till ditt språk, i realtid.

  • Översätt korta texter med upp till 1000 ord.
  • Översätt webbsidor och översätt webbplatser.
  • Sök efter översättning av ord och uttryck i Larousse-lexikon och specialordlistor från SYSTRAN.
  • Ta emot RSS-kanaler från andra språk till ditt modersmål.
  • Översätt Microsoft Office-dokument.

Skapa ett kostnadsfritt SYSTRAN-konto nu och få tillgång till alla funktioner eller börja använda SYSTRANet nu!

Dictionary

SYSTRANet is the best online translation service available for free on the Web. It lets you quickly search for the correct translation for a given word or expression in the SYSTRAN and Larousse dictionaries.

SYSTRANet dictionary is easy to use. To use the dictionary:

  • Click on the "Dictionary" Tab.
  • Type or paste a word or expression in the text field.
  • Choose the language pair by using dropdown menus: select the source (language you translate from) and target (language you translate into) languages.
  • Click the Search button. The translation appears below the word you typed. Several meanings or alternatives are displayed for your review.
  • Create a SYSTRAN account and access advanced options for Dictionary (more alternative meanings).

Translate Online with your Desktop 7 Product

Receive a free one-year subscription to the new SYSTRANet online translation service when you register a SYSTRAN Desktop 7 Product (Home, Office, Business, or Premium) and translate online directly from your Desktop 7 applications with next-generation translation technology. These applications include SYSTRAN Interactive Translator, SYSTRAN Toolbars and SYSTRAN Translation Project Manager.

SYSTRANet online translation service includes different service levels. Your service level is linked to the Desktop 7 product you purchased. We plan to introduce new exciting features for all service levels in the coming months.