SYSTRANet Close

SYSTRAN är den bästa och kostnadsfria onlineöversättningstjänsten på webben. Med SYSTRANet från SYSTRAN, ledande leverantör av översättningsprogramvara, får du information på ett utländskt språk översatt till ditt språk, i realtid.

 • Översätt korta texter med upp till 1000 ord.
 • Översätt webbsidor och översätt webbplatser.
 • Sök efter översättning av ord och uttryck i Larousse-lexikon och specialordlistor från SYSTRAN.
 • Ta emot RSS-kanaler från andra språk till ditt modersmål.
 • Översätt Microsoft Office-dokument.

Skapa ett kostnadsfritt SYSTRAN-konto nu och få tillgång till alla funktioner eller börja använda SYSTRANet nu!

How to create a free SYSTRAN account

Click on the "Sign In" link at the top of the page to create your free SYSTRAN account.

Sign In is easy!

Choose a Username, complete the form and enter a valid email address.

Accept the terms of the service.

You will receive an email with an activation link.

Click on this link to activate your account.

Congratulations! Your SYSTRAN account has been activated and you now have a free subscription to SYSTRANet!

Start using SYSTRANet advanced features as soon as your account is activated.

 • Display additional alternative meanings
 • Access translation meanings in the SYSTRAN and Larousse dictionaries
 • Translate text of up to 3,000 words
 • Translations delivered to your inbox
 • Translate files while preserving the original file layout
 • Translate and understand RSS directly from your favorite reader
 • Create a personal dictionary to include your terminology and improve translation quality