SYSTRANet Close

SYSTRAN är den bästa och kostnadsfria onlineöversättningstjänsten på webben. Med SYSTRANet från SYSTRAN, ledande leverantör av översättningsprogramvara, får du information på ett utländskt språk översatt till ditt språk, i realtid.

 • Översätt korta texter med upp till 1000 ord.
 • Översätt webbsidor och översätt webbplatser.
 • Sök efter översättning av ord och uttryck i Larousse-lexikon och specialordlistor från SYSTRAN.
 • Ta emot RSS-kanaler från andra språk till ditt modersmål.
 • Översätt Microsoft Office-dokument.

Skapa ett kostnadsfritt SYSTRAN-konto nu och få tillgång till alla funktioner eller börja använda SYSTRANet nu!

RSS Translation

SYSTRANet is the best online translation service available for free on the Web. It lets you quickly translate foreign language RSS feeds into the language of your choice.

SYSTRANet RSS translator is easy to use. To translate RSS feeds:

 • Click on the "RSS" Tab.
 • Choose the language pair by using dropdown menus: select the source (language you translate from) and target (language you translate into) languages.
 • Type or paste the URL of the RSS feed you want to translate and click on "Send".
 • SYSTRANet adds the link for the new RSS feed to a list for translation.
 • Start using the translated RSS feeds within SYSTRANet or add the link to your favorite RSS reader.

Create a SYSTRAN account to access the RSS translation feature.

Translate Online with your Desktop 7 Product

Receive a free one-year subscription to the new SYSTRANet online translation service when you register a SYSTRAN Desktop 7 Product (Home, Office, Business, or Premium) and translate online directly from your Desktop 7 applications with next-generation translation technology. These applications include SYSTRAN Interactive Translator, SYSTRAN Toolbars and SYSTRAN Translation Project Manager.

SYSTRANet online translation service includes different service levels. Your service level is linked to the Desktop 7 product you purchased. We plan to introduce new exciting features for all service levels in the coming months.

Need a product with more translation features for your PC?

Visit our website (www.systransoft.com) and choose from our wide range of translation software products.

 • Download now! A translation product to translate Microsoft Office documents
 • Search for the translation of a technical word or expression in one of our specialized dictionaries
 • Discover our professional translation products for day-to-day work