SYSTRANet Close

SYSTRANet là dịch vụ biên dịch trực tuyến tốt nhất được cung cấp miễn phí trên Web. SYSTRANet được mang đến cho bạn bởi nhà cung cấp phần mềm biên dịch ngôn ngữ hàng đầu SYSTRAN. Nó cho phép bạn truy cập thông tin tiếng nước ngoài bằng ngôn ngữ gốc của bạn trong thời gian thực.

  • Biên dịch đoạn văn bản ngắn với tối đa 1.000 từ.
  • Biên dịch các trang trên Web và biên dịch các trang web.
  • Tìm kiếm bản dịch từ và biểu thức trong từ điển chuyên ngành của Larousse và SYSTRAN.
  • Nhận nguồn cấp dữ liệu RSS tiếng nước ngoài bằng ngôn ngữ gốc của bạn.
  • Biên dịch tài liệu Microsoft Office.

Tạo tài khoản SYSTRAN miễn phí của bạn bây giờ để truy cập tất cả các tính năng hoặc bắt đầu sử dụng SYSTRANet bây giờ!

Which languages can be translated?

With SYSTRANet you can translate from and into more than 13 languages.

TranslationSource LanguageTarget Language
French-English TranslationFrenchEnglish
English-French TranslationEnglishFrench
English-German TranslationEnglishGerman
English-Arabic TranslationEnglishArabic
German-English TranslationGermanEnglish
English-Arabic TranslationEnglishArabic
Arabic-English TranslationArabicEnglish
English-Chinese TranslationEnglishChinese
Chinese-English TranslationChineseEnglish
English-Korean TranslationEnglishKorean
Korean-English TranslationKoreanEnglish
English-Spanish TranslationEnglishSpanish
Spanish-English TranslationSpanishEnglish
English- Greek TranslationEnglishGreek
Greek-English TranslationGreekEnglish
English-Italian TranslationEnglishItalian
Italian-English TranslationItalianEnglish
English-Japanese TranslationEnglishJapanese
Japanese-English TranslationJapaneseEnglish
English-Dutch TranslationEnglishDutch
Dutch-English TranslationDutchEnglish
English-Polish TranslationEnglishPolish
Polish-English TranslationPolishEnglish
English-Portuguese TranslationEnglishPortuguese
Portuguese-English TranslationPortugueseEnglish
English-Russian TranslationEnglishRussian
Russian-English TranslationRussianEnglish
English-Swedish TranslationEnglishSwedish
Swedish-English TranslationSwedishEnglish
French-German TranslationFrenchGerman
German-French TranslationGermanFrench
French-Spanish TranslationFrenchSpanish
Spanish-French TranslationSpanishFrench
French-Greek TranslationFrenchGreek
Greek-French TranslationGreekFrench
French-Italian TranslationFrenchItalian
Italian-French TranslationItalianFrench
French-Dutch TranslationFrenchDutch
Dutch-French TranslationDutchFrench
French-Portuguese TranslationFrenchPortuguese
Portuguese-French TranslationPortugueseFrench
Italian-German TranslationItalianGerman
German-Italian TranslationGermanItalian
Italian-Portuguese TranslationItalianPortuguese
Portuguese-Italian TranslationPortugueseItalian
Portuguese-German TranslationPortugueseGerman
German-Portuguese TranslationGermanPortuguese
Spanish-German TranslationSpanishGerman
German-Spanish TranslationGermanSpanish
Spanish-Italian TranslationSpanishItalian
Italian-Spanish TranslationItalianSpanish
Spanish-Portuguese TranslationSpanishPortuguese
Portuguese-Spanish TranslationPortugueseSpanish

Whether for home or business use, SYSTRAN has the right translation product for you!

  • Need to translate Microsoft Office documents? Click here.
  • Need a professional translation product for your company? Click here.
  • Didn't find what you need? Contact us and we'll help you find the best solution to meet your translation needs.