SYSTRANet Close

SYSTRANet là dịch vụ biên dịch trực tuyến tốt nhất được cung cấp miễn phí trên Web. SYSTRANet được mang đến cho bạn bởi nhà cung cấp phần mềm biên dịch ngôn ngữ hàng đầu SYSTRAN. Nó cho phép bạn truy cập thông tin tiếng nước ngoài bằng ngôn ngữ gốc của bạn trong thời gian thực.

 • Biên dịch đoạn văn bản ngắn với tối đa 1.000 từ.
 • Biên dịch các trang trên Web và biên dịch các trang web.
 • Tìm kiếm bản dịch từ và biểu thức trong từ điển chuyên ngành của Larousse và SYSTRAN.
 • Nhận nguồn cấp dữ liệu RSS tiếng nước ngoài bằng ngôn ngữ gốc của bạn.
 • Biên dịch tài liệu Microsoft Office.

Tạo tài khoản SYSTRAN miễn phí của bạn bây giờ để truy cập tất cả các tính năng hoặc bắt đầu sử dụng SYSTRANet bây giờ!

MyDictionary

SYSTRANet is the best online translation service available for free on the Web. It lets you quickly create a personal dictionary that supersedes the SYSTRAN and Larousse dictionaries during the translation process.

MyDictionary is easy to use. To create your personal dictionary:

 • Click on "MyDictionary" tab.
 • Choose the language pair by using dropdown menus: select the source (language you translate from) and target (language you translate into) languages.
 • Type or paste a word or expression in the text field on the left.
 • Type or paste the translation in the text field on the right.
 • Click on the icon to confirm.
 • Your entry will be applied on the next translation you perform.

Create a SYSTRAN account to access the MyDictionary feature.

To view or modify MyDictionary:

 • Click on MyDictionary tab.
 • Choose the language pair by using dropdown menus: select the source (language you translate from) and target (language you translate into) languages.
 • Your dictionary entries appear.
 • To change an entry, modify the translation and click on the icon.

Create a SYSTRAN account to access the MyDictionary feature.

Need a product with more translation features for your PC?

Visit our website (www.systransoft.com) and choose from our wide range of translation software products.

 • Download now! A translation product to translate Microsoft Office documents
 • Search for the translation of a technical word or expression in one of our specialized dictionaries
 • Discover our professional translation products for day-to-day work