SYSTRANet Close

SYSTRANet là dịch vụ biên dịch trực tuyến tốt nhất được cung cấp miễn phí trên Web. SYSTRANet được mang đến cho bạn bởi nhà cung cấp phần mềm biên dịch ngôn ngữ hàng đầu SYSTRAN. Nó cho phép bạn truy cập thông tin tiếng nước ngoài bằng ngôn ngữ gốc của bạn trong thời gian thực.

 • Biên dịch đoạn văn bản ngắn với tối đa 1.000 từ.
 • Biên dịch các trang trên Web và biên dịch các trang web.
 • Tìm kiếm bản dịch từ và biểu thức trong từ điển chuyên ngành của Larousse và SYSTRAN.
 • Nhận nguồn cấp dữ liệu RSS tiếng nước ngoài bằng ngôn ngữ gốc của bạn.
 • Biên dịch tài liệu Microsoft Office.

Tạo tài khoản SYSTRAN miễn phí của bạn bây giờ để truy cập tất cả các tính năng hoặc bắt đầu sử dụng SYSTRANet bây giờ!

Que traduire avec SYSTRANet ?

SYSTRANet, votre traducteur gratuit sur Internet, vous permet de traduire :

 • des textes courts,
 • des pages Web,
 • des flux RSS,
 • des documents au format Microsoft Office (doc, docx) et RTF, HTML, HTM et TXT.

Grâce à sa fonctionnalité dictionnaire, SYSTRANet, votre traducteur gratuit sur Internet, vous permet de trouver la traduction de n'importe quel mot dans les dictionnaires Larousse et SYSTRAN. Les dictionnaires vous fournissent plusieurs traductions possibles pour le même mot ou la même expression.

SYSTRAN développe et commercialise des logiciels de traduction adaptés à vos besoins

 • Particulier, vous recherchez un logiciel de traduction pour traduire des documents Microsoft Office ? Cliquez ici.
 • Professionnel, vous recherchez une solution performante pour l'entreprise ? Cliquez ici.
 • Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ? Contactez-nous et nous vous conseillons pour vous apporter la solution adaptée à vos besoins.