Trình biên dịch văn bản SYSTRANet rất dễ sử dụng. Để biên dịch văn bản:

Để truy cập những tùy chọn nâng cao này hãy tạo tài khoản SYSTRAN miễn phí ngay bây giờ!